نشست هم اندیشی برگزاری کارگاه همسان سازی روش اساتید راهنما و داور تحقیقات پایانی در حوزه علمیه خواهران کرمان برگزار شد

شناسه خبر : 45942

1396/05/07

تعداد بازدید : 454

نشست هم اندیشی برگزاری کارگاه همسان سازی روش اساتید راهنما و داور تحقیقات پایانی در حوزه علمیه خواهران کرمان برگزار شد
به گزارش پایگاه خبری_ اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، در این نشست که خانم ها: معصومه حاجی مقصودی، فاطمه معین الدینی، صدیقه منتظر و محبوبه جوکار حضور داشتند در زمینه چگونگی برگزاری کارگاه همسان سازی روش اساتید راهنما و داور تحقیقات پایانی بحث و تبادل نظرشد.

به گزارش پایگاه خبری_ اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران، در این نشست که خانم ها: معصومه حاجی مقصودی، فاطمه معین الدینی، صدیقه منتظر و محبوبه جوکار حضور داشتند در زمینه چگونگی برگزاری کارگاه همسان سازی روش اساتید راهنما و داور تحقیقات پایانی بحث و تبادل نظرشد.

با توجه به وسعت جغرافیایی استان و وجود برخی مشکلات جهت برگزاری این کارگاه در مرکز استان، مقرر گردید این کارگاه دو روزه و به صورت منطقه ای در 5 منطقه استان و با حضور اساتید متبحر برگزار گردد.
در این کارگاه دو روزه قرار است مباحثی همچون: اخلاق پژوهشی، کلیات طرح تحقیق، موضوع شناسی، منبع شناسی،فیش برداری، پاراگراف نویسی، روش تدوین و روش نقد مقاله علمی به اساتید راهنما و داور تحقیقات پایانی آموزش داده شود.